O nas Doradztwo Oferta Zakres działalności Nasze doświadczenie Kontakt
Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Leszczyńska-Bankiewicz
O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Leszczyńska-Bankiewicz jest niezależną kancelarią zajmującą się usługami prawniczymi dla przedsiębiorców oraz dla klientów indywidualnych. Siedziba główna Kancelarii znajduje się w Warszawie z filią w Częstochowie.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, natomiast w zakresie prawa karnego - we współpracy z dwoma adwokatami o doświadczeniu prokuratorskim.

Podstawowym celem kancelarii jest kreatywne i indywidualne podejście do rozwiązywania spraw naszych Klientów. Kancelaria zapewnia nie tylko rozwiązania prawne na najwyższym poziomie, ale także przyjazną atmosferę oraz nowoczesne metody współpracy w komunikacji.

Staramy wyróżniać się zarówno wysokim poziomem merytorycznym świadczonych usług, jak i zaangażowaniem w sprawy Klientów, terminowością oraz dokładnością.

Doradztwo

Doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów stanowi istotną część działalności kancelarii. Zapewniamy Klientom najwyższej jakości usługi związane z rozwiązywaniem sporów. Nasza praca w fazie przedprocesowej często prowadzi do zawarcia ugód bez potrzeby wdawania się w spór sądowy. Usługi kancelarii dotyczą wszystkich etapów związanych z rozwiązywaniem sporów, tj. od postępowania pojednawczego do postępowania egzekucyjnego. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie windykacji wierzytelności.

Doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek jest jednym z podstawowych kierunków praktyki kancelarii. Kancelaria posiada wiedzę i doświadczenie dotyczącą w szczególności następujących zagadnień:

 • obsługa prawna organów spółek kapitałowych,
 • tworzenie nowych podmiotów gospodarczych,
 • sprawy rejestrowe,
 • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej,
 • doradztwo w stosunkach wewnętrznych spółek,
 • spory związane z wykonywaniem praw udziałowych,
 • przekształcenia i reorganizacje spółek.
Oferta

Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa pracy, w tym reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria posiada doświadczenie w abonamentowej (stałe zlecenie z ryczałtowym comiesięcznym rozliczeniem) obsłudze prawnej firm. Nasza abonamentowa obsługa prawna polega na:

 • przygotowywaniu projektów umów i udziale w negocjacjach,
 • analizie i opiniowaniu umów,
 • obsłudze prawnej kadr,
 • obsłudze prawnej zamówień publicznych,
 • regulowaniu sytuacji prawnej nieruchomości znajdujących się w posiadaniu danego podmiotu,
 • zastępstwie procesowym w sprawach cywilnych, karnych, pracowniczych, zastępstwie przed organami administracji i organami podatkowymi oraz organami egzekucyjnymi w sprawach przydzielonych przez podmiot,
 • udzielaniu porad prawnych,
 • wykonywaniu innych czynności zleconych przez podmiot zlecający.
Zakres działalności
 • obsługa prawna podmiotów prawa publicznego i sektora finansów publicznych,
 • obsługa prawna administracji rządowej i samorządowej,
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie:
  • prawo handlowe,
  • prawo cywilne,
  • prawo karne,
  • prawo zamówień publicznych,
  • prawo budowlane,
  • prawo administracyjne,
  • wywiad gospodarczy we współpracy z licencjonowaną firmą detektywistyczną.
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości i innych spraw związanych z nieruchomościami.
 • obsługa prawna osób fizycznych w zakresie:
  • postępowania spadkowe,
  • postępowania o rozwód i separację,
  • podziały majątków dorobkowych,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • prawo pracy,
  • przygotowywanie umów cywilno-prawnych,
  • odwołania od decyzji administracyjnych,
  • dochodzenie odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej.
Doświadczenie
 • Obsługa prawna Komendy Głównej Policji w Warszawie w zakresie:
  • prawo zamówień publicznych,
  • przepisy ustawy o Policji wraz z przepisami wykonawczymi,
  • prawo cywilne,
  • prawo administracyjne,
  • reprezentowanie Komendy Głównej Policji przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, oraz przed Urzędem Zamówień Publicznych.
 • Obsługa prawna Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie w zakresie:
  • prawa zamówień publicznych,
  • przepisów kodeksu cywilnego,
  • prawa pracy,
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Obsługa prawna Fundacji "Fundusz Współpracy" w Warszawie w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Obsługa prawna Straży Miejskiej w Częstochowie w zakresie:
  • postępowań przed Sądem Grodzkim w sprawach o wykroczenia,
  • opiniowanie spraw dotyczących ustawy o strażach gminnych,
  • obsługa działu kadr,
  • obsługa prawna działu księgowości.
 • Obsługa prawna Urzędu Gminy Wołomin w zakresie:
  • udzielanie porad prawnych,
  • opiniowanie spraw dotyczących działalności Gminy i Urzędu,
  • udział w sesjach Rady Miejskiej,
  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy oraz związanych z regulowaniem stanu prawnego gminnych nieruchomości.
 • Obsługa prawna Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w zakresie:
  • opiniowanie spraw dotyczących działalności MDK,
  • udzielanie porad prawnych pracownikom MDK,
  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy oraz o zapłatę.
 • Obsługa prawna Straży Miejskiej w Wołominie w zakresie:
  • opiniowanie spraw dotyczących ustawy o strażach gminnych,
  • obsługa działu kadr,
  • obsługa prawna działu księgowości.
 • Obsługa prawna Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie w zakresie:
  • opiniowanie spraw dotyczących ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
  • obsługa działu kadr,
  • obsługa prawna działu księgowości.
 • Obsługa prawna Speed Sport sp. z o.o. w Kobyłce k. Warszawy w zakresie:
  • opiniowanie spraw związanych z bieżącą działalnością spółki – budowa boisk sportowych "Orlik".
 • Obsługa prawna "Koncept–L S.A." w Warszawie w zakresie:
  • opiniowanie spraw związanych z bieżącą działalnością spółki,
  • obsługa spraw pracowniczych,
  • windykacja należności.
 • Obsługa prawna Urzędu Miasta w Milanówku zakresie:
  • udzielanie porad prawnych,
  • opiniowanie spraw dotyczących działalności Gminy i Urzędu,
  • udział w sesjach Rady Miejskiej,
  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy oraz związanych z regulowaniem stanu prawnego gminnych nieruchomości.
 • Obsługa prawna Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku w zakresie:
  • udzielanie porad prawnych pracownikom,
  • opiniowanie spraw dotyczących działalności statutowej ZGKiM,
  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu windykacji należności, spraw o eksmisję, prawa pracy oraz związanych z regulowaniem stanu prawnego gminnych nieruchomości.
 • Obsługa prawna Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWA" w Warszawie w zakresie:
  • udzielanie porad prawnych,
  • opiniowanie spraw dotyczących interpretacji przepisów z zakresu działania spółdzielni,
  • redagowanie treści uchwał organów spółdzielni,
  • prowadzenie spraw sądowych o zapłatę oraz związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości.
 • Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Otwocku w zakresie:
  • udzielanie porad prawnych,
  • opiniowanie spraw dotyczących działalności Skarbu Państwa – Starosty Otwockiego oraz Powiatu Otwockiego,
  • udział w sesjach Rady Powiatu,
  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy oraz związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości.
 • Obsługa prawna Urzędu Gminy Wołomin w zakresie:
  • udzielanie porad prawnych,
  • opiniowanie spraw dotyczących działalności Gminy i Urzędu,
  • udział w sesjach Rady Miejskiej,
  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy oraz związanych z regulowaniem stanu prawnego gminnych nieruchomości.
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach – powołanie Anny Leszczyńskiej-Bankiewicz na pozaetatowego członka SKO przez Prezesa Rady Ministrów Ewę Kopacz.
 • Obsługa prawna Urzędu Gminy Grodzisk Mazowiecki w zakresie:
  • udzielanie porad prawnych,
  • opiniowanie spraw dotyczących działalności Gminy i Urzędu.
 • Stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Otwocku.
 • Obsługa prawna Centrum Cyfrowej Administracji w Warszawie w zakresie zamówień publicznych.
 • Obsługa prawna Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie w zakresie dochodzenia roszczeń z ustawy Prawo o Ruchu drogowym.
Kontakt
Adres:
Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Leszczyńska-Bankiewicz
ul. Popularna 16 lok. 4
02-473 Warszawa
UWAGA: Kancelaria przyjmuje klientów po wcześniejszym (telefonicznym) ustaleniu terminu.
tel.: 22 882 10 10
fax: 22 882 10 50
e-mail: kancelaria@alb.net.pl
Adres:
Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Leszczyńska-Bankiewicz
ul. Popularna 16 lok. 4
02-473 Warszawa
UWAGA: Kancelaria przyjmuje klientów po wcześniejszym (telefonicznym) ustaleniu terminu.
tel.: 22 882 10 10
fax: 22 882 10 50
e-mail: kancelaria@alb.net.pl